Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
current item 6. Volwassenen
Periodes en taken
Kenmerken volwassenheid
Ontwikkeling
De rol van de omgeving
-Omgaan met stress
Burn-out en Mid-life crisis
Omgaan met verlies
Zelfvertrouwen Ouderen
Accepteren of afwijzen?
Verbetering zelfvertrouwen
Basisbehoeften
Eindigheid
Omgaan met stress 
 

Teveel stress vreet energie ...

Je krijgt in je leven veel met stress te maken. Hoewel je een bepaalde hoeveelheid stress nodig hebt om goed te kunnen presteren, heeft teveel stress juist een averechts effect. Daarnaast werkt teveel stress ook op een negatieve en sluimerende manier jarenlang in op je gezondheid. Je hebt het dikwijls niet zo in de gaten dat je al gedurende langere tijd onder teveel stress staat. Stress klachten kun je ook beschouwen als een energieprobleem, aangezien (onderhuidse) spanningen en zorgen te veel energie kosten. Verder blijkt dat je in situaties met teveel stress je te weinig aan ontspanning overgeeft of dat je je gewoon niet meer kunt ontspannen.

Wat is stress?

Stress ook wel spanningen of druk genoemd, wordt veroorzaakt door lichamelijke en/of geestelijke factoren. Het kan zich ook psychisch en/of lichamelijk bij je tot uiting komen. Niet iedereen is even gevoelig voor stress. De ene kan er beter mee omgaan dan de ander. Daarnaast heeft het voorkomen van stress ook te maken met bepaalde perioden in het jaar, zoals de periode vlak voor of in de vakantie, de decembermaand met de vele feestdagen en de bijbehorende drukte. Of stress kan ook in een bepaalde periode in je leven plaatsvinden, waarbij verschillende dingen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Stress is vaak ook het gevolg van een samenloop van bepaalde omstandigheden, die elkaar op een negatieve manier versterken. Zoals je lichamelijk niet fit voelen, bezig zijn met een andere baan en een verhuizing, je moeten houden aan bepaalde einddata enzovoorts. Bepaalde problemen scoren erg hoog op de stress-lijst, zoals: huwelijksproblemen, de dood van een partner, scheiding, communicatieproblemen op het werk en/of privé.

Stress signalen

O hoofdpijn;
O migraine;
O slapeloosheid;
O continu vermoeid zijn;
O pijn in de borst, rug;
O langdurige diarree;
O indigestie;
O hartkloppingen;
O moeilijk kunnen ontspannen;
O verminderd geheugen en moeite met concentreren;
O gebrek aan doorzettingsvermogen;
O overgevoelig en overtrokken op kleine problemen reageren;
O (snel) geďrriteerd zijn;
O niet tegen lawaai kunnen;
O overdreven emotioneel reageren.

Andere signalen kunnen zijn: eet-, drink-, gok en drugsbuien; te hoge bloeddruk, hyperventilatie, eczeem, psoriasis en andere huidirritaties, astma-aanvallen, kleine zweertjes op lippen, trilling van spieren (versterking Parkinson-effect).

Wat heeft stress met zelfvertrouwen te maken?

Er is een duidelijke relatie tussen stress en zelfvertrouwen. Te weinig zelfvertrouwen kan er namelijk voor zorgen dat je 'teveel hooi op de vork' gaat nemen om je voor jezelf en/of voor anderen te bewijzen. Een ander effect is dat je juist door het vele werken ervoor zorgt dat je niet alle dingen even goed kunt afmaken. Hier krijg je dan weer negatieve reacties op, met als gevolg dat je onzekerheid versterkt wordt! Zie ook verhaal van de 'Draaiende borden ...' bij 'Verhalen' en de uitgangspunten bij 'Wat is zelfvertrouwen?'.

Wanneer je over voldoende zelfvertrouwen beschikt, weet je van jezelf wat je wilt en wat je aankunt. Je hoeft jezelf dan ook niet zo te bewijzen en je tobt niet zo als je bepaalde dingen niet kunt.

Aanpak

Afhankelijk van de ernst van de stress klachten moet er een bepaalde plan van aanpak komen. Prioriteit heeft een medisch onderzoek en een eventuele medische begeleiding (medicatie), gevolgd door een psychologische ondersteuning. In deze ondersteuning wordt gekeken met welke activiteiten je bezig was, of je met teveel dingen tegelijkertijd bezig geweest bent, welke valkuilen, zoals hoge eisen stellen, perfectionisme, te weinig tijd voor jezelf nemen en dergelijke je steeds weer parten spelen.

Een suggestie bij stress klachten is wel om niet helemaal met je werk te stoppen, maar om deze te verminderen - indien mogelijk uiteraard. Helemaal en plotseling stoppen heeft als nadelen, dat je ineens met nietsdoen geconfronteerd wordt en dat het dan ook moeilijker voor je wordt om terug te keren. Ook loop je de kans veel informatie mis te lopen en de contacten met je collega's te verliezen. Andere suggesties zijn: meer nadruk op lichamelijke inspanningen en ontspanningen, eventuele andere voedingspatronen en een hernieuwde vaststelling van de prioriteiten in je leven.

Inzicht in je situatie en een actieve houding zijn van groot belang bij het herstelproces. Houd er rekening mee dat de herstelperiode de nodige tijd zal vragen.


  Periodes en taken
  Kenmerken volwassenheid
  Ontwikkeling
  De rol van de omgeving
  Burn-out en Mid-life crisis
  Omgaan met verlies
  Zelfvertrouwen Ouderen
  Accepteren of afwijzen?
  Verbetering zelfvertrouwen
  Basisbehoeften
  Eindigheidwww.confidence.nl