Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
current item 6. Volwassenen
Periodes en taken
-Kenmerken volwassenheid
Ontwikkeling
De rol van de omgeving
Omgaan met stress
Burn-out en Mid-life crisis
Omgaan met verlies
Zelfvertrouwen Ouderen
Accepteren of afwijzen?
Verbetering zelfvertrouwen
Basisbehoeften
Eindigheid
Kenmerken volwassenheid 
 

Meer gerichtheid op anderen ...

Criteria volgens Allport

Gordon Allport (1961) stelt dat er zes criteria van volwassenheid zijn, waarbij enkele criteria (zie hieronder bij 3), 5) en 6) een duidelijk verband hebben met zelfinzicht, zelfwaardering en zelfvertrouwen.

Deze criteria zijn:

1) gerichtheid op anderen en op andermans welzijn;
2) goede en tolerante relaties met anderen;
3) emotionele stabiliteit en zelf-acceptatie;
4) realistisch beeld van de wereld en beschikking hebben over adequate vaardigheden (om problemen op te lossen);
5) inzicht in zichzelf en gevoel van humor en relativering ten aanzien van zichzelf;
6) wijsheid ten aanzien van essentiële doelen en zingeving in het leven.

De mens is volgens Allport altijd in ontwikkeling en heeft deze stuwkracht vanaf zijn geboorte.

Opvatting Stone Center Group

Volgens de Stone Center Group (zie literatuur van onder andere ‘The Healing Connection’ van J. Baker Miller en I.P. Stiver, 1997) kan de ander zichzelf en jij je zelf beter leren kennen door middel van het aangaan van positieve en wederzijdse relaties met vrienden en familieleden.

Waar zou jij nog voor willen leven?

Aan de voornoemde zes criteria van Allport kan men een zevende toevoegen en wel de uitspraak van de filosoof William Stekel (in ‘The Catcher in the Rye’ van J.D. Salinger, 1951):

“Het verschil tussen een onvolwassen en een volwassen persoon bestaat hierin dat een onvolwassen persoon voor één ding dat tegenzit zou willen sterven, terwijl de volwassene slechts voor één ding dat de moeite waard is, zou willen leven!”

Richt uw gezicht naar het heden èn de toekomst!

Het is opvallend hoe vaak volwassenen veel aan hun verleden terugdenken en dikwijls veel minder aan het heden of de toekomst denken. Hierdoor wordt het verleden vaak de ‘dictator’ van het heden en de toekomst.
Bewust levend in het hier en nu en je zelf op een positieve wijze met je toekomst bezig te houden is beter dan alleen maar terug te blikken. Daarbij kun je dan tevens plannen met welke activiteit of zaak (bij voorkeur één onderwerp) je bezig zou willen zijn en welke prioriteiten je zou moeten stellen om dit doel te bereiken. Zie hiervoor onder andere de literatuur van S.R. Covey (1989) en G. Levoy (1997). Lees meer hierover bij 2. 'Wat is zelfvertrouwen?' ('pijlers van zelfvertrouwen').


  Periodes en taken
  Ontwikkeling
  De rol van de omgeving
  Omgaan met stress
  Burn-out en Mid-life crisis
  Omgaan met verlies
  Zelfvertrouwen Ouderen
  Accepteren of afwijzen?
  Verbetering zelfvertrouwen
  Basisbehoeften
  Eindigheidwww.confidence.nl