Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
current item 4. Kinderen
Periodes en taken
Ontwikkeling
De rol van de omgeving
Verbetering zelfvertrouwen
Basisbehoeften
Rechten van het Kind
5. Jongeren
6. Volwassenen
4. Kinderen 
 

Zelfvertrouwen bij Kinderen

Leeftijd: 0 - 12 jaar

Grote doelen verdelen in kleinere, haalbare doelen ...

Anecdote van Patrick J. Jeske (1987):
“Toen ik 12 jaar oud was, had ik dromen over rijk-zijn. Daarom had ik met mijn buurman afgesproken om zijn grond voor vijftig cent per uur om te ploegen. Ik pakte een ouderwetse handploeg en begon te ploegen. Maar de tuin van de buurman was gigantisch groot en ik raakte zwaar ontmoedigd. Ik kreeg steeds meer het idee dat ik de rest van mijn leven bezig zou zijn met het omploegen van dat stuk grond. Toen mijn wijze moeder mij zo moedeloos tegen een boom hangende aantrof, pakte zij de ploeg en begon lijnen over het veld te trekken. Het stuk grond was nu verdeeld in acht stukken. Toen begon ik het eerste stuk om te ploegen en dat viel qua werk best wel mee. En dat gaf me voldoende zelfvertrouwen om ook de rest van de stukken aan te pakken.”

Periodes en taken

De kindertijd bestaat uit twee specifieke perioden en de daarbij behorende (ontwikkelings)taken voor het kind. Lees hierover meer bij 'Periodes en taken'.

Ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen

Jonge kinderen hebben tijdens de eerste levensjaren niet een echt doordacht zelfvertrouwen. Zij ontwikkelen wel een bepaald vertrouwen in hun omgeving en een beeld over zichzelf. Bij toenemende leeftijd en een vergroting van hun wereld ontwikkelen zij een bepaald zelfvertrouwen. Lees hierover meer bij 'Ontwikkeling'.

De rol van de omgeving

De sociale omgeving van het kind kan een grote positieve of negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen bij het kind. Lees hierover meer bij 'De rol van de omgeving'.

Suggesties verbetering zelfvertrouwen

Ouders en anderen kunnen het zelfvertrouwen van het kind op een positieve wijze en op verschillende manieren vergroten. Lees meer hierover bij Suggesties 'Verbetering zelfvertrouwen' van kinderen.

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben in de eerste periode van hun leven bepaalde basisbehoeften. En deze behoeften zijn meer en meer persoonlijk van aard dan alleen maar het krijgen van materiële zaken. Lees hierover meer bij 'Basisbehoeften'.

Rechten van het Kind

Kinderen hebben recht op een eigen ontwikkeling. Lees hierover meer bij 'Rechten van het Kind ...'.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over zelfvertrouwen bij kinderen 'contact' met ons op.


  Periodes en taken
  Ontwikkeling
  De rol van de omgeving
  Verbetering zelfvertrouwen
  Basisbehoeften
  Rechten van het Kindwww.confidence.nl