Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
current item 6. Volwassenen
Periodes en taken
Kenmerken volwassenheid
Ontwikkeling
De rol van de omgeving
Omgaan met stress
Burn-out en Mid-life crisis
Omgaan met verlies
Zelfvertrouwen Ouderen
Accepteren of afwijzen?
Verbetering zelfvertrouwen
Basisbehoeften
-Eindigheid
Eindigheid 
 

Voor je het weet, is het al voorbij ...

De grootste uitdaging ...

In het leven krijg je met veel uitdagingen te maken en deze doen een groot beroep op je zelfvertrouwen en je veerkracht. Maar er is één situatie waar je waarschijnlijk wel het meeste vertrouwen in jezelf nodig hebt en dat is natuurlijk je eigen levenseinde. Kenmerkend voor ouder worden is de constatering dat alles voorbij gaat, terwijl als je jong bent het idee hebt dat alles hetzelfde zal blijven. Je kijkt in je leven eigenlijk niet verder dan de volgende 'levensschakel'.

Wanneer je de mogelijkheid hebt, zul je de balans aan het eind van je leven opmaken. En nagaan wat je wel of niet bereikt hebt in je leven en deze afweging zal dan vooral betrekking hebben op je sociale leven. Met wie had je een goed contact, met wie niet. Waar heb je eventueel spijt van. Ook in deze laatste levensfase heb je als mens nog steeds de keuze tussen een verbitterd zijn over alles wat niet gelukt is of tevredenheid over hoe je leven uiteindelijk verlopen is.

Alleen geboren worden, alleen sterven. Het leven als 'eenzaam' avontuur. Het hoort er allemaal bij, bij de mysterie van het leven, de liefde en de dood.

Voor jij, die dit leest, hoop ik dat jij (tegen die tijd) voldoende kracht zult hebben om deze laatste fase met zelfvertrouwen in te gaan!


  Periodes en taken
  Kenmerken volwassenheid
  Ontwikkeling
  De rol van de omgeving
  Omgaan met stress
  Burn-out en Mid-life crisis
  Omgaan met verlies
  Zelfvertrouwen Ouderen
  Accepteren of afwijzen?
  Verbetering zelfvertrouwen
  Basisbehoeftenwww.confidence.nl