Home: ZELFVERTROUWEN.NL
current item 1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
6. Volwassenen
1. Welkom 
 

Beste lezer op onze website www.zelfvertrouwen.nl.

Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Joop Roelofs. Ik ben psycholoog en ik ben geboren in 1948 in Nijmegen. Graag wil ik je op deze site een aantal zaken vertellen over zelfvertrouwen. Maar alvorens ik dat zal doen, zal ik je eerst iets over mijn eigen interesse in het onderwerp vertellen.

Zelfvertrouwen als mijn eigen levensthema ...

Het onderwerp zelfvertrouwen houdt me al sedert mijn jeugd bezig, omdat ik toen al op de lagere school tot mijn verwondering grote verschillen voelde tussen de behandeling van kinderen uit de meer welgestelde gezinnen en ons, als kinderen uit een minder draagkrachtige buurt. Deze verschillen kwamen nog sterker naar voren bij de keuze van de vervolgopleiding. Voor de beter gesitueerde kinderen was het vanzelfsprekend dat ze naar HBS of Gymnasium gingen, terwijl dat voor ons geen uitgemaakte zaak was. Zo was het ook in ons eigen gezin (arbeidersgezin) en buurt in Nijmegen toen beslist niet vanzelfsprekend dat je verder ging leren. Vaak hoorde je dan ook van de eigen of andere ouders, familie of buren: "Probeer het maar niet, dan kun je ook niet mislukken!' Of ze zeiden dan zoiets als: "Verder leren is voor ons soort mensen niet weggegelegd!" Of: "Dat leren kunnen we niet, daar zijn we te dom voor!" Of: "Je oudere broer heeft ook niet verder geleerd!".

Deze en andere uitspraken van mensen, die zelf helaas ook erg weinig kansen in hun jeugd gehad hebben, zorgden er toch wel voor dat je als kind zeker niet overliep van zelfvertrouwen. De eerlijkheid gebiedt echter ook om te zeggen dat de mensen het in die tijd (periode 1955 - 1965) financieel erg slecht hadden (maandinkomen tussen de f 60,00 en f 90,00 per week oftewel tussen de circa 30 en 40 Euro), waardoor kinderen wel in de fabriek moesten gaan werken. Veel zaken, die we nu bijna zomaar op een zaterdagmiddag kopen, werden in die tijd gehuurd of op afbetaling gekocht. Wat dat betreft waren dat zeker geen goede oude tijden! Maar je wist niet beter! Gelukkig had ik ouders, die mij de mogelijkheid geboden hebben om verder te gaan studeren, ondanks dat ze het geld erg hard nodig hadden.

Ik heb me toen vaak afgevraagd als deze kinderen uit onze buurt nu in andere omstandigheden waren opgegroeid, hoeveel van hen hadden dan in ieder geval de kans gehad om een schoolopleiding te volgen, die bij hen had gepast. Inplaats dat ze in fabrieken moesten gaan werken. Het feit dat het voor deze kinderen en voor mij niet (zondermeer) mogelijk was om verder te gaan leren, heeft me toen in ieder geval erg gestoord en heb ik als jongere als erg onrechtvaardig ervaren!

Ook na mijn jeugd heb ik me in mijn werk, privť en in mijn studie (psychologie) met zelfvertrouwen bezig gehouden. Zo heb ik bijvoorbeeld, samen met twee andere collega's van de universiteit van Nijmegen, het zelfvertrouwen van hoogbegaafde en onderpresterende kinderen en jongeren op school in twee projecten onderzocht. In het algemeen heeft dit thema mijn leven behoorlijk beÔnvloed (zowel positief als negatief). Daarom heb ik enige jaren geleden besloten om van dit erg interessante en intrigerende thema als het ware mijn 'levenswerk' te maken. Vooral ook omdat ik merkte dat dit onderwerp behoorlijk sterk doorwerkt in het leven van erg veel medemensen. Daarom wil ik hen - met behulp van mijn werkzaamheden als psycholoog en mede met behulp van deze deze site - ondersteunen met het verkrijgen van meer positieve gedachten en meer zelfvertrouwen. Met als uiteindelijk doel dat zij zich meer gaan openstellen voor hun talenten! Zie ook 'Mijn Personal Statement' op deze page bij de rubriek 'Waarom ik dit werk als psycholoog doe ...'.

De vele aspecten van zelfvertrouwen ...

Op deze site zal het begrip zelfvertrouwen en aanverwante begrippen in verschillende hoofdstukken aan bod komen. Helaas zal het niet mogelijk zijn om alle aspecten over zo'n uitgebreid onderwerp als zelfvertrouwen onder de loep te houden. Toch hoop ik dat je de informatie op deze site - waarbij ik een 'brug' heb proberen te slaan tussen zelfvertrouwen in theorie en in de dagelijkse praktijk - kunt gebruiken voor school, studie, werk en privť-situatie. Ik hoop dat deze informatie vooral een positieve invloed zal hebben op het denken over jezelf en op je zelfvertrouwen.

Ik wens je heel veel succes met alles waar je mee bezig bent!

Met vriendelijke groet en wellicht een keer tot ziens bij een workshop of bij een andere gelegenheid,

drs. Joop Roelofs

(psycholoog)

P.S.: Je kunt 'contact' met me opnemen voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. Laat me ook weten of je iets aan de informatie op de site hebt.

Waarom ik het werk als psycholoog graag doe ...

Geachte Lezer(es),

Hieronder geef ik door middel van 'Mijn Personal Statement' aan waarom ik het werk als psycholoog graag doe en wat daarvoor mijn beweegredenen zijn.


MIJN PERSONAL STATEMENT van drs. Joop Roelofs (psycholoog):

ďIk vind het belangrijk om in de begeleiding met een cliŽnt gezamenlijk naar de belemmerende en de stimulerende factoren voor zijn zelfvertrouwen te kijken. Zelfvertrouwen is op zich geen doel, maar wel de basis voor je leven en het is het middel bij uitstek om te ontdekken wie je bent en wat je kunt. Nog teveel laat een persoon zich tegenhouden door bepaalde remmende ideeŽn en vooroordelen over zichzelf. Hierbij houdt hij deze ideeŽn en vooroordelen helaas ook hardnekkig en te lang in stand. En dit tast zijn zelfvertrouwen en zingeving aan. En deze situatie geeft hem vaak leed, veel onnodig leed. Door middel van het zich bewust worden van deze factoren en zijn gedrag krijgt een persoon pas de kans om zichzelf meer te gaan ontwikkelen en realiseren door middel van bijvoorbeeld het aangaan van uitdagingen en het nemen van noodzakelijke en concrete beslissingen.

Ik beschouw mezelf in de begeleiding als een soort 'katalysator', die samen met de cliŽnt als  Ľschatgravers ľ de innerlijke mogelijkheden van de cliŽnt naar de oppervlakte brengen. Verder zie ik het als mijn taak als psycholoog om in de begeleiding de eigen actieve inzet van de cliŽnt te stimuleren zowel met betrekking tot het beschrijven, analyseren en oplossen van de problemen alsmede met het omzetten van zijn eigen intenties in concrete - bij voorkeur structurele - handelingen in zijn dagelijkse praktijk. Of met als doel bepaalde zaken te accepteren en niet meer langer beklemmend in zijn leven te laten zijn. Met als uiteindelijke doelen van de begeleiding: meer vertrouwen en zelfvertrouwen, een meer gerichte zingeving, veel minder persoonlijk leed en daardoor meer rust, geluk en welzijn.

Het hiervoor genoemde statement is de richtlijn voor mijn handelen als psycholoog.Ē


Hoogachtend,


drs. Joop Roelofs (psycholoog - coach)

Doetinchem, 10 oktober 2011
www.confidence.nl