Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
current item 6. Volwassenen
Periodes en taken
Kenmerken volwassenheid
Ontwikkeling
De rol van de omgeving
Omgaan met stress
Burn-out en Mid-life crisis
Omgaan met verlies
Zelfvertrouwen Ouderen
Accepteren of afwijzen?
Verbetering zelfvertrouwen
-Basisbehoeften
Eindigheid
Basisbehoeften 
 

De behoefte aan waardering ...

Als volwassene heb je een groot aantal basisbehoeften, die je in je leven - al of niet met hulp van anderen - wilt laten uitkomen en deze zijn:

* het idee te hebben dat je leven er toe doet en dat je studie of werk nuttig is;
* de behoefte aan waardering en respect, zowel in de privé- als in de werksituatie;
* het verlangen naar bescherming en veiligheid;
* de behoefte om in je eigen levensonderhoud te voorzien;
* het verlangen om lief te hebben en zelf geliefd te zijn;
* de behoefte aan een gezond, lang en gelukkig leven, ook voor onze dierbaren;
* het verlangen om je lichamelijk, creatief en geestelijk uit te kunnen leven;
* de behoefte aan onafhankelijkheid, een vrij en authentiek leven;
* het verlangen om producten te maken, waar je trots op bent;
* de behoefte aan ontspanning en relaxatie;
* het verlangen om jezelf verder te ontwikkelen;
* de behoefte om als gehele persoon geaccepteerd te worden;
* het verlangen naar een warme en intieme relatie;
* de behoefte aan vrienden in zowel voor- als tegenspoed;
* het verlangen naar een goede relatie met jezelf;
* het streven naar geluk.

Hoewel er een groot aantal basisbehoeften zijn en het hoogstwaarschijnlijk in je leven niet mogelijk zal zijn om deze te vervullen, kan het niet uitkomen van een aantal van deze behoeften ondermijnend zijn voor het eigen zelfvertrouwen. Omdat je dan het gevoel kan hebben dat je op die gebieden mislukt bent. Vooral de basisbehoeften 'waardering' , 'jezelf uitdrukken' (geldingsdrang), 'geliefd te zijn' en 'te mogen zijn zoals je bent' zijn dikwijls erg belangrijke basisbehoeften en peilers voor het zelfvertrouwen. Als je geluk hebt en in een goede positieve sociale omgeving leeft, dan heb je kans dat een groot aantal van deze behoeften vervuld zullen worden. Heb je echter de pech dat je in een minder vriendelijke omgeving woont of werkt, dan zul je de vervulling van je basisbehoeften nog meer uit jezelf moeten zien te halen.


  Periodes en taken
  Kenmerken volwassenheid
  Ontwikkeling
  De rol van de omgeving
  Omgaan met stress
  Burn-out en Mid-life crisis
  Omgaan met verlies
  Zelfvertrouwen Ouderen
  Accepteren of afwijzen?
  Verbetering zelfvertrouwen
  Eindigheidwww.confidence.nl