Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
current item 6. Volwassenen
Periodes en taken
Kenmerken volwassenheid
Ontwikkeling
De rol van de omgeving
Omgaan met stress
Burn-out en Mid-life crisis
Omgaan met verlies
Zelfvertrouwen Ouderen
Accepteren of afwijzen?
-Verbetering zelfvertrouwen
Basisbehoeften
Eindigheid
Verbetering zelfvertrouwen 
 

Verbetering van je zelfvertrouwen d.m.v. begeleiding, cursussen en suggesties

Begeleiding bij de verbetering van je zelfvertrouwen

Wanneer je je zelfvertrouwen wilt verbeteren, dan heb je de mogelijkheid om allerlei zelfhulpboeken op dat gebied te gaan lezen. Maar veel beter is het om je zelfvertrouwen te gaan verbeteren door middel van individuele begeleiding en/of door deelname aan cursussen. Deze vormen van begeleiding zijn namelijk veel meer op jouw situatie toegesneden en daarbij is er ook meer sprake van een directe interactie tussen jou en de begeleider en/of de andere cursisten.

Suggesties:

De volgende suggesties dragen bij aan een verbetering van je zelfvertrouwen, door:

1) Een positieve levensinstelling en het leven op een positieve wijze tegemoet te treden.

2) Afstand te nemen van het verleden (en de vervormingen over jezelf) en van een eventueel beklemmende, negatieve of onveilige omgeving.

3) Zaken af te maken (opleidingen - indien mogelijk; verschaf je helderheid ten aanzien van je relaties met vrienden, familie, kennissen). Dit kan ook betekenen dat je de relatie nieuw leven inblaast of deze wil beëindigen (bijvoorbeeld door middel van een gesprek of brief).

4) Uitdagingen aan te gaan, vooral van zaken waarvan je niet van tevoren weet of je deze aan kunt.

5) (Eindelijk) Uit je negatieve relatie en uit je saaie baan te stappen of hieraan in ieder geval eens iets te gaan doen!

6) Het contact op te zoeken met positief ingestelde mensen, die je stimuleren inplaats van onderuit halen.

7) Vooral te stoppen met jezelf onderuit te halen; geef jezelf complimenten en bevestigingen en accepteer deze ook van anderen.

8) Jezelf niet met anderen te vergelijken; dat is een permanente wedstrijd, die je zeker verliest.

9) Je zelfkennis te vergroten over je mogelijkheden, talenten, valkuilen en vooral je uitdagingen (door middel van een gericht dagboek, boeken, cursussen, gesprekken - eventueel met begeleiders).

10) Een actieve en positieve manier van ontspanning te kiezen inplaats van een passieve of negatieve.

11) Goed voor jezelf - lichamelijk (beweging, sport) en geestelijk (meditatie, ontspanning, ademhalings-
technieken en voor anderen te zorgen. Maak het leven van je zelf en van anderen lichter door middel van humor en relativering.

12) Contact met een psycholoog te zoeken in het geval dat je langdurig last hebt van erg negatieve gevoelens over jezelf en een groot gebrek aan zelfvertrouwen hebt.

13) Contact te zoeken met zogenaamde ‘supportgroepen’, die je zelfwaardering en -vertrouwen stimuleren.

14) Jezelf en anderen te vergeven voor fouten en vergissingen, zodat jij in ieder geval met je leven verder kunt.

15) Anderen een goed gevoel over zichzelf te geven, zowel op geestelijk en lichamelijk gebied - stimuleer en activeer hun mogelijkheden.

16) Kritiek te durven geven en te ontvangen (wel kritiek die op ‘de bal’ gericht is en niet ‘op de persoon’).

17) Levenservaring op te doen en je eigen wijsheden te leren kennen; vaststellen wat nu echt in je leven belangrijk is en wat zeker niet.

18) Met name op één gebied of onderwerp uit te willen blinken; ofwel op je werk ofwel in je privé-leven (hobby).

19) Je levensstijl - wanneer deze niet bevalt - radicaal om te gooien; bijvoorbeeld van een materialistische naar een meer spirituele stijl.

20) De adviezen van anderen niet meer als de enige of juiste leidraad te beschouwen, vooral ook omdat deze
adviezen dikwijls te subjectief zijn; ga daarom ook meer van jezelf uit bij het bepalen van de nieuwe weg en laat hierbij ervaringen vanuit het verleden niet tè allesbepalend zijn.

21) Jezelf elke dag weer opnieuw op een positieve wijze te bevestigen!

Verband tussen zelfvertrouwen en zingeving ...

Tussen zelfvertrouwen en zingeving bestaat een duidelijk verband. Hoe meer je weet wat de zin van je leven is, hoe beter je weet met welke zaken je je wel en niet bezig zou moeten houden. Bovendien weet je door je ervaringen (en na een eventueel psychologisch onderzoek) welke zaken je wel of niet kunt. Belangrijk hierbij is dat je zelf een actieve levenshouding aanneemt; dus dat je bewust wil
ontdekken wie je bent en wat je (niet) kunt.

De existentieel psycholoog Rollo May (1983) spreekt in dit verband over de twee mogelijkheden van de mens. In het ene geval is hij meer een ‘toeschouwer’ aan de ‘zijlijn’ en in het andere geval meer een ‘speler’ van zijn leven. Bij deze laatste rol bepaalt hij veel meer de inhoud van het ‘spel’ en van zijn leven. Het is de vraag in hoeverre de huidige mens - mede als gevolg van het passieve vermaak onder andere door tv (en daarbij te veel met het leven van anderen bezig te zijn) nog steeds teveel een ‘toeschouwer’ is?
Het is toch eigenlijk triest dat veel mensen meer weten van soaps en de sterren dan van hun eigen leven!

Tel je zegeningen ...


  Periodes en taken
  Kenmerken volwassenheid
  Ontwikkeling
  De rol van de omgeving
  Omgaan met stress
  Burn-out en Mid-life crisis
  Omgaan met verlies
  Zelfvertrouwen Ouderen
  Accepteren of afwijzen?
  Basisbehoeften
  Eindigheidwww.confidence.nl