Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
current item 6. Volwassenen
Periodes en taken
Kenmerken volwassenheid
Ontwikkeling
De rol van de omgeving
Omgaan met stress
Burn-out en Mid-life crisis
Omgaan met verlies
Zelfvertrouwen Ouderen
Accepteren of afwijzen?
Verbetering zelfvertrouwen
Basisbehoeften
Eindigheid
6. Volwassenen 
 

Ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen

De volwassenheid en de verschillende perioden hierin, worden gekenmerkt door een verandering van het beeld dat jij als volwassene over jezelf hebt en tevens met een bijbehorende verandering van je zelfvertrouwen.
Lees meer hierover bij 'Ontwikkeling'.

De rol van de omgeving

Als mens ben je een sociaal dier en leef je daarom als zodanig temidden van je medemensen, zoals gezin, familie, collega's en buren. Deze sociale omgeving kan een positieve of minder positieve invloed op je zelfvertrouwen hebben.
Lees meer hierover bij 'De rol van de omgeving'.

Omgaan met stress

De hoge prijs die we met z'n allen voor onze grote financiële behoeften en verlangens betalen is stress. Teveel stress werkt ondermijnend op de gezondheid en tast ook het zelfvertrouwen flink aan. Lees meer hierover bij 'Omgaan met stress'.

Burn-out en Mid-life crisis

Tijdens je leven wordt je als mens geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen in de vorm van bijvoorbeeld een 'burn-out' of een 'mid-life crisis'. Deze crisissen zijn de oorzaak van een gebrek aan zelfvertrouwen of werken juist onzekerheid in de hand. Lees meer hierover bij 'Burn-out en Mid-life crisis' en bij 'Overwinnen crisis'.

Omgaan met verlies

Behalve voornoemde crisissen zijn er andere gebeurtenissen, die van grote invloed zijn op je leven en op je zelfvertrouwen. Zoals echtscheiding en relatieproblemen, verlies van partner of kind, verlies van werk, verlies van schoonheid en/of vaardigheden ten gevolge van bijvoorbeeld een ongeval of ziekte en depressie als verlies van levenslust. Deze gebeurtenissen vragen erg veel van je veerkracht en doorzettingsvermogen. Lees meer hierover bij 'Omgaan met verlies' en bij 'Overwinnen crisis'.

Zelfvertrouwen Ouderen

Ouder worden houdt - behalve de hiervoor genoemde crisissen en gebeurtenissen - ook veranderingen in je lichamelijk en geestelijk functioneren in. Daarnaast heeft ouder worden ook grote gevolgen voor je sociale contacten. Eenzaamheid, depressie en verbittering kunnen je zelfvertrouwen ondermijnen. Maar het hangt sterk van je eigen houding en levensvisie af in hoeverre je dit laat gebeuren. Lees meer hierover bij 'Zelfvertrouwen Ouderen'.

Jezelf accepteren of afwijzen

Een van de belangrijkste uitdagingen, zo niet de belangrijkste, in je leven is in hoeverre jij jezelf met al je tekortkomingen en positieve eigenschappen geheel of gedeeltelijk wilt accepteren of afwijzen. De gevolgen van deze keuze zijn groot voor je eigen geluk en die van anderen. Lees meer hierover bij 'Jezelf accepteren of afwijzen'.

Verbetering van je zelfvertrouwen d.m.v. begeleiding, cursussen en suggesties

Begeleiding bij de verbetering van je zelfvertrouwen

Wanneer je je zelfvertrouwen wilt verbeteren, dan heb je de mogelijkheid om allerlei zelfhulpboeken op dat gebied te gaan lezen. Maar veel beter is het om je zelfvertrouwen te gaan verbeteren door middel van individuele begeleiding en/of door deelname aan cursussen. Deze vormen van begeleiding zijn namelijk veel meer op jouw situatie toegesneden en daarbij is er ook meer sprake van een directe interactie tussen jou en de begeleider en/of de andere cursisten.

Andere suggesties voor verbetering van je zelfvertrouwen:

Hieronder staan suggesties, die - bij voldoende volharding - je zelfvertrouwen op de lange duur en op een positieve wijze zullen versterken. Zoals bijvoorbeeld inzicht krijgen in je steeds terugkerende valkuilen en in de dingen die je doet en wilt. Lees meer hierover bij 'Verbetering zelfvertrouwen'.

Basisbehoeften

Er zijn op het oog een aantal simpele basisbehoeften, waaraan iedere volwassene behoefte heeft, maar die in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk te realiseren zijn. Bijvoorbeeld: uitdaging, dynamiek in je leven, ontspanning, je mondeling en creatief kunnen uiten, gewaardeerd worden, je welkom voelen en dergelijke. Wanneer aan deze behoeften tegemoet gekomen wordt, heeft dat een gunstige uitwerking op je zelfvertrouwen. Lees meer hierover bij 'Basisbehoeften'.

Eindigheid

Aan alles komt gelukkig of helaas een eind. Ook aan jouw en mijn leven. Deze laatste fase met waarschijnlijk wel de grootste uitdaging van je leven vraagt erg veel van je zelfvertrouwen en van het vertrouwen in het leven en de dood. Lees meer hierover bij 'Eindigheid'.

Zelfvertrouwen bij Volwassenen

Leeftijd: vanaf 19 jaar

Een zelfbewuste keuze met grote consequenties ...

Een aantal jaren geleden was er een tv-programma ‘Klasgenoten’ met Koos Postema als presentator. In deze uitzendingen kwam telkens een beroemde Nederlander aan het woord en werden samen met zijn klasgenoten herinneringen opgehaald aan vroeger en werd tevens ingegaan op hoe het sindsdien met iedereen in het leven gegaan was. In een indrukwekkende uitzending was het de beurt aan de cabaretier Seth Gaaikema. Temidden van hun klasgenoten van het gymnasium vertelden zij over hun herinneringen. De klas van Seth Gaaikema was een succesvolle klas geweest, want een groot aantal van hen bekleedde hoge functies, zoals hoogleraar en dergelijke.

Op de vraag van Koos Postema of de klas nog meer van deze begaafde leerlingen had gehad, antwoordden de aanwezigen dat er één leerling was geweest, die erg goed was geweest in het vak Nederlands. Maar deze leerling was momenteel niet in de klas aanwezig. Zijn samenvattingen van bekende Nederlandse auteurs waren zelfs zo goed geweest, dat zelfs de leerkracht Nederlands er een voorbeeld aan kon nemen. Toen werd deze ‘leerling’ uitgenodigd en hij kwam enigszins verlegen binnen. Koos Postema maakte toen de opmerking dat veel van zijn klasgenoten het in de samenleving toch behoorlijk ver hadden geschopt. Wat zou er wel dan niet van hem geworden moeten zijn, die toen de beste leerling van de klas was geweest?

En hij antwoordde dat hij drukker geworden was. Hij had zijn drukkerijtje ergens in Frankrijk en ‘s morgens was hij daar mee bezig. De middagen besteedde hij aan het lezen van boeken. Toen ontspon zich een interessante discussie tussen hem en zijn klasgenoten en hierin gaf hij aan bewust voor de vrijheid en tegen de dictatuur van de agenda, waaronder zijn klasgenoten gebukt gingen, gekozen te hebben. Hij had weliswaar minder inkomen, maar wel meer vrijheid om te lezen en te doen wat hij wilde.

Periodes en taken in de volwassenheid

De volwassenheid bestaat uit een aantal periodes met bijbehorende ontwikkelingstaken. Lees meer hierover bij: Periodes en taken.

Kenmerken volwassenheid

Volwassenheid is geen kwestie van kalenderleeftijd, maar meer een kwestie van een levenshouding en bepaalde gedragingen. Lees meer hierover bij 'Kenmerken volwassenheid'.


  Periodes en taken
  Kenmerken volwassenheid
  Ontwikkeling
  De rol van de omgeving
  Omgaan met stress
  Burn-out en Mid-life crisis
  Omgaan met verlies
  Zelfvertrouwen Ouderen
  Accepteren of afwijzen?
  Verbetering zelfvertrouwen
  Basisbehoeften
  Eindigheidwww.confidence.nl