Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
current item 5. Jongeren
Periodes en taken
Kenmerken adolescentie
Ontwikkeling
De rol van de omgeving
-Faalangst
Extreme afkeer
Verbetering zelfvertrouwen
Basisbehoeften
6. Volwassenen
Faalangst 
 

Extreme afzondering ... (Hikikimori)

Meer en meer kun je zien dat er jongeren zijn, die zich op een extreme manier afsluiten van de samenleving, die door hen als hard en onrechtvaardig wordt beschouwd. Zij vinden dat de maatschappij veel teveel op prestaties gericht is en zij willen daaraan niet meedoen. Of ze zijn bang dat zij niet aan de hoge eisen van school of werk kunnen voldoen. Spijbelen of ziek melden is een manier om te ontsnappen. Een meer extreme vorm is de zogenaamde 'hikikimori', dat vooral in Japan erg berucht is. Dit is een fenomeen waarbij met name jongens zich in hun kamer opsluiten en elk contact met familieleden proberen te ontlopen. Zij brengen de dag door - of leven in de meeste gevallen meer 's nachts - met computerspelletjes, chatten met lotgenoten of surfen op het internet. De periodes van afzondering kunnen maanden en in sommige gevallen jaren duren.

Teveel bezig met doemdenken ...

In de periode van de middelbare school hebben veel jongeren bij het afleggen van proefwerken en examens last van grote onzekerheid en faalangst. En dit is de angst dat ze toch zullen falen en mislukken. Hieronder staan een aantal kenmerken van faalangst.

1) Faalangst heeft niet alleen invloed op het moment van het proefwerk of examen doen zelf, maar heeft ook grote invloed op de periode ervoor. Wanneer de jongere er steeds van uit blijft gaan dat de test toch negatief zal uitpakken.
2) De jongere is meestal niet intellectueel onder de maat, maar kijkt teveel naar zichzelf. Hij is teveel op zichzelf gericht, waardoor de inhoud van de vragen aan hem voorbij gaan.
3) De angst is op zich niet erfelijk, wel een bepaalde mate van overgevoeligheid van het zenuwstelsel. Waardoor men veel te sterk op prikkels reageert en de neiging heeft om zaken te 'catastroferen'. De jongere gaat dan zaken als erg zwart-wit voorstellen.
4) Ook is het mogelijk dat de jongere deze handelswijze - om op bepaalde zaken te reageren- van een van de ouders overneemt.
5) Afwijzing op een ander vlak, bijvoorbeeld op het gebied van een relatie, heeft dikwijls ook een negatieve invloed op een ander gebied. Bijvoorbeeld bij intellectuele prestaties. De jongere twijfelt namelijk aan zichzelf : de ander ziet mij niet meer zitten -a) ik zal wel niet goed genoeg zijn - b) ik zal ook wel op andere vlakken niet deugen - c) ik zal wel mislukken op dat en dat gebied.
6) Een traumatische ervaring voor de jongere - wanneer hij of zij bijvoorbeeld een keer publiekelijk, bijvoorbeeld in de klas, is uitgelachen. De jongere heeft dan sterk de neiging om deze ervaringen te generaliseren naar bijvoorbeeld het optreden voor een groep.
7) De negatieve spiraal: jongere gaat als gevolg van onzekerheid te veel en te lang studeren. Bijvoorbeeld 10 uur achter elkaar. Hij bemerkt dat hij de laatste uren niets meer opneemt. Hij raakt dan in paniek en gaat dan nog meer studeren, waardoor de ontspanning, die erg noodzakelijk is, overgeslagen wordt. Met als gevolg uitputting en nog meer paniek enz. enz. De aanpak bestaat dan uit een korter werkschema met slechts enkele uren studie en meer ontspanning.
8) Hyperventilatie - mede als gevolg van spanningen, maar ook als gevolg van verkeerd ademen.

Bij faalangst wordt therapie met een brede aanpak aanbevolen.

Last van positieve of negatieve faalangst ...

Je kunt bij jongeren grote verschillen zien ten aanzien van hun faalangst. Jongeren met een positieve faalangst gaan onder druk van een examen meer hun best doen, terwijl jongeren met een negatieve faalangst meer een verlammend gevoel krijgen en als het ware 'dichtklappen'. Lees meer hierover meer bij auteurs als H.J.M. Hermans en anderen.


  Periodes en taken
  Kenmerken adolescentie
  Ontwikkeling
  De rol van de omgeving
  Extreme afkeer
  Verbetering zelfvertrouwen
  Basisbehoeftenwww.confidence.nl