Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
current item 5. Jongeren
-Periodes en taken
Kenmerken adolescentie
Ontwikkeling
De rol van de omgeving
Faalangst
Extreme afkeer
Verbetering zelfvertrouwen
Basisbehoeften
6. Volwassenen
Periodes en taken 
 

Loskomen van de thuisbasis ...

De periode van 13 tot ongeveer 18 jaar wordt ook wel de adolescentie genoemd. Deze bestaat uit drie gedeelten (uit onder andere: G.B. DeHart, L.A. Sroufe, R.G. Cooper, 2000 en D.R. Shaffer, 1999):

* de vroege adolescentie/puberteit (12 - 14 jaar);
* de middenperiode (14 - 17 jaar) en
* de late adolescentie (vanaf 17 jaar).

Deze gehele periode beschouwt Erikson (1968) als een zogenaamde ‘psycho-sociaal moratorium’. Dat wil zeggen dat de samenleving de gedragingen van de jongere op een bepaalde wijze tolereert terwijl de jongere de mogelijkheid heeft om uitdagend speels gedrag te laten zien.

Jongeren hebben in deze periode de volgende (ontwikkelings)taken (zie hiervoor ook Robert J. Havinghurst, 1971):

De jongere moet het volgende leren:

1) verkrijgen van nieuwe en meer rijpe relaties met leeftijdsgenoten van beide sexen,
2) het op zich nemen van de rol van (jonge) man of (jonge) vrouw,
3) acceptatie van het eigen uiterlijk en een goede omgang met het eigen lijf,
4) verkrijgen van een emotionele onafhankelijkheid van ouders en andere volwassenen,
5) openstaan voor meer langdurige relaties en eventueel eigen gezinsleven,
6) verkrijgen van een financiële onafhankelijkheid,
7) verwerven van zogenaamde waarden en normen en ethische uitgangspunten als richtlijnen voor eigen gedrag en een eigen levensvisie,
8) verkrijgen en wensen van een sociaal en verantwoordelijk gedrag.

Samenhang tussen taken en zelfvertrouwen

De jongere zal elk van de voornoemde taken moeten aangaan. Hierbij zal zich bij de jongere - mede afhankelijk van de reacties van en confrontaties met de omgeving - een bepaalde mate van zelfvertrouwen gaan ontwikkelen. De ontwikkelingstaken van de adolescentie vormen de basis voor ontwikkelingstaken tijdens de volwassenheid (zie verder bij Robert J. Havinghurst, 1971).


  Kenmerken adolescentie
  Ontwikkeling
  De rol van de omgeving
  Faalangst
  Extreme afkeer
  Verbetering zelfvertrouwen
  Basisbehoeftenwww.confidence.nl