Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
6. Volwassenen
7. Adressen en Contact
8. Meer informatie
current item 9. Doordenkers
Cartoons
Gedichten
Gezegdes
-Uitspraken en citaten
Verbetering zelfvertrouwen
Verhalen
Colofon
Disclaimer
Ondersteuning
Uitspraken en citaten 
 

Uitspraken

* Respecteer jezelf als je wilt dat anderen jou respecteren! (Knigge, 1788)

* Geloof in jezelf: ...., aanvaard de plek die de goddelijke voorzienigheid voor jou bestemd heeft ... (Emerson, 1841)

* Aan niets twijfelt de mens zo grondig als aan zichzelf en aan zijn eigen soortgenoten. (Kouwer, 1963)

* Als je in de put zit, dan is het beste advies dat ik je kan geven is: stop met verder graven! (Roelofs, 2005)

* Van alle oordelen die wij in het leven vellen is er geen zo belangrijk als het oordeel dat wij over onszelf vellen, want dat oordeel raakt de kern van ons bestaan. (Branden, 1983)

* Zelfwaardering is niet alles, maar er is niets zonder zelfwaardering. (Steinem, in Johnson & Swindley, 1996)

* De belangrijkste relatie in je leven is de relatie met jezelf. (van den Burg, 1999)

* Een mens zonder zelfvertrouwen is als een vogel met hoogtevrees. (Roelofs, 2003)

* Zelfvertrouwen is de grondslag voor adequaat optreden. (Ralph Waldo Emerson) 
 
* Ontwikkeling is het vermogen om naar bijna alles te luisteren zonder je kalmte of je zelfvertrouwen te verliezen. (David Frost) 
 
* Wie tot kinderen voortdurend bescheidenheid predikt, voert niet tot bescheidenheid, doch tot onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen. (Ernst Hohenemser) 
 
* Domheid bezit een zelfvertrouwen waarover men razend kan worden. (F.H. Jacobi)
 
* De combinatie van niets weten en zelfvertrouwen garandeert succes in het leven. (Mark Twain) 
 

Citaten

Cheng-Li

'Jullie denkende wezens die
verlossing zoeken, waarom laten
jullie niet los? Als je bedroefd bent,
laat de reden van die droefheid dan los ...
Als je begerig of vol verlangen
bent, laat het voorwerp van je verlangen
dan los. Wees vrij van jezelf, van moment
tot moment.Waar geen zelf is, kan
geen verdriet zijn, geen verlangen ...
De winden van omstandigheden razen
over leegte. Wie kunnen ze deren?'

Erasmus

* Alleen wanneer je jezelf op een positieve wijze accepteert, dan pas kun je door anderen geaccepteerd worden.

Lof der Zotheid (1515, pag. 38 e.v.):

‘Zal iemand , zo vraag ik u, die zichzelf haat, een ander beminnen? Zal hij met een ander kunnen opschieten die met zichzelf overhoop ligt? Zal hij een ander plezier kunnen bezorgen die voor zichzelf lastig en moeilijk is?

Wat is immers zo zot als met jezelf ingenomen zijn, jezelf bewonderen? Maar anderzijds, wat voor aardigs, wat voor bevalligs, wat dat niet onbehoorlijk is, kun je volbrengen als je met jezelf ontevreden bent?

Zozeer is het noodzakelijk dat iedereen ook zichzelf vleit en door een klein complimentje voor zichzelf aanvaardbaar wordt gemaakt eer hij voor anderen aanvaardbaar kan zijn.’

Ron Leifer

Vanuit boeddhistisch gezichtspunt is onze onwil of ons onvermogen de feiten des levens zo te zien zoals ze zijn, om onszelf te zien zoals we zijn en ons te gedragen in overeenstemming met deze realiteiten, de voornaamste oorzaak van het lijden dat we ons zelf aandoen en daardoor de voornaamste hinderpaal die ons geluk in de weg staat. Deze toestand van ontkenning, of het ontbreken van het besef, van de feiten van het bestaan, heet in het Sanskrit avidaya - letterlijk: "het onvermogen om te zien, of te weten" - vertaald als "onwetendheid".
(Uit Wegen naar geluk. Een boeddhistische visie op verlangen, lijden en onwetendheid. 1999, pag. 15)

Ralph Waldo Emerson

Wees jezelf, kijk niet naar anderen en leef nu!

De mens is bang en hij is geneigd zich te verontschuldigen; hij kent geen trots meer en hij durft het niet 'ik denk', 'ik ben' te zeggen, maar haalt een of andere heilige of wijsgeer aan. De grashalm en de bloeiende roos geven hem gevoelens van schaamte. Deze rozen onder mijn raam kijken niet naar eerdere of mooiere rozen; ze zijn wat ze zijn; ze bestaan van dag tot dag. Tijd is niet belangrijk voor ze. Er is gewoon 'de roos'; deze is volmaakt op elk moment van haar leven. Even verder schrijft Emerson: Maar de mens stelt dingen uit en blijft in zijn herinneringen vastzitten; hij leeft niet in het heden, maar kijkt achterom en betreurt het verleden of loopt op zijn tenen om in de toekomst te kunnen kijken, zonder acht te slaan op de rijkdommen die hij nu al heeft. De mens kan niet gelukkig en sterk zijn zolang hij ook niet samen met de natuur in het nu leeft, boven de tijd uit.

(vrije vertaling uit het essay 'Self reliance')


  Cartoons
  Gedichten
  Gezegdes
  Verbetering zelfvertrouwen
  Verhalenwww.confidence.nl