Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
3. Algemene informatie
4. Kinderen
5. Jongeren
6. Volwassenen
7. Adressen en Contact
8. Meer informatie
current item 9. Doordenkers
Cartoons
Gedichten
-Gezegdes
Uitspraken en citaten
Verbetering zelfvertrouwen
Verhalen
Colofon
Disclaimer
Ondersteuning
Gezegdes 
 

Over afkomst:

* Wie als een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje!
(Je zult in je leven niet veel bereiken, als je uit een lager milieu komt?!)

* Als niet komt tot iet, is t allemans verdriet. of: Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet.
(Iemand die snel vooruit komt in het leven, wordt gemakkelijk verwaand)

Over durven:

* Een goed aambeeld vreest den hamer niet!
(Iemand die zelfvertrouwen heeft, is niet bang voor kritiek)

* Een blode hond wordt zelden vet.
(Wie niets durft, bereikt niet veel)

*Jan Durftniet doet zelden een goede markt.
(Wie niets waagt zal zelden slagen)

Over handelen:

* Doe wel en zie niet om.
(Wie rechtvaardig handelt, hoeft niet op goed- of afkeuring te achten)

* Kleine nestjes zijn spoedig gebouwd.
(Wie met weinig tevreden is, vindt licht zijn gerief)

* Komt men over de hond, dan komt men over de staart.
(Wie een grote moeilijkheid overwint, kan alle kleinere moeilijkheden aan (wie een groot bezwaar terzijde schuift, zal van kleinere geen last hebben).

* Nooit sant in eigen land. of: Niemand is profeet in zijn land.
(Iemands verdiensten worden niet licht erkend door zijn naaste omgeving)

* De beet moet naar de mond wezen.
(Men moet niet meer willen dan men aankan)

* Die jaagt met katten, vangt slechts muizen en ratten.
(Wie met minderwaardige dingen (mensen) werkt, zal slechts minderwaardige resultaten boeken)

* Die de kern wil smaken moet eerst de noten kraken.
(Wie iets bereiken wil moet moeite doen)

* Niet geschoten is altijd mis.
(Wie niet waagt, weet zeker dat hij niets zal bereiken)

* Eigen roem stinkt.
(De lof, die men zichzelf toezwaait is verdacht (riekt kwalijk).

Over uiterlijk (gedrag):

* De schoonste bomen geven de schoonste vruchten niet.
(Men kan niet altijd op het uiterlijke afgaan)

* Een goede gevel versiert het (gehele) huis.
(Een mooie (grote) neus past in een mooi gelaat)

* Goud en koper zijn beide rood.
(Men kan niet altijd iets (iemand) beoordelen naar het uiterlijke)

* De kleren maken de man. of: De veren (de pluimen) maken de vogel.
(Naar zijn kleding wordt men beoordeeld)

* Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.
(Men kan niet altijd afgaan op houding of kleding; schijn bedriegt)

* Die mooi wil zijn, moet pijn lijden.
(Pronkzucht, ijdelheid vergen vaak zware offers)

Over zichzelf of anderen (leren) kennen:

* Alle graan heeft zemelen.
(Niets of niemand is volmaakt)

* Geen koren zonder kaf.
(Niets (niemand) is zonder gebreken)

* Wie boter op zijn hoofd heeft, moet uit de zon blijven.
(Wie zelf niet zonder tekorten is, moet oppassen een ander verwijten te maken)

* Kale jonkers, grote pronkers. of : Hoe kaler, hoe royaler.
(Die het minst bezitten (zijn) spannen zich in om belangrijk te schijnen)


  Cartoons
  Gedichten
  Uitspraken en citaten
  Verbetering zelfvertrouwen
  Verhalenwww.confidence.nl