Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
current item 3. Algemene informatie
Andere begrippen
Weinig zelfvertrouwen
De gevolgen
Mogelijke oorzaken
Overwinnen crisis
In het dagelijks leven
Opvattingen
-Gebieden Zelfvertrouwen
Meer zelfvertrouwen
Zingeving
4. Kinderen
5. Jongeren
6. Volwassenen
Gebieden Zelfvertrouwen  
 

Gebieden Zelfvertrouwen.pdf (97 kb)

Zelfvertrouwen komt bij de volgende gebieden tot uiting (zie ook hiervoor Figuur: Gebieden Zelfvertrouwen):

1) Uiterlijk (lichaam, gezicht, huid, haar, gebit, kleding enz.): dit gebied is een erg belangrijk gebied, aangezien veel mensen hun (gebrek aan) zelfvertrouwen hieraan ontlenen. Veel personen zijn ontevreden over hun uiterljk. Men heeft er veel tijd en geld voor over om het vervelende gevoel van het tekort aan zelfvertrouwen weg te werken. Onder andere door middel van dure operaties, sport en mode.

2) Dagelijkse activiteiten (school, studie, werk, niets doen): de activiteiten die men dagelijks doet of niet doet geven je als persoon zelfvertrouwen of een gebrek aan zelfvertrouwen. Wat men naar tevredenheid gedaan heeft, geeft vertrouwen voor de volgende klussen.

3) Intelligentie (zich slim, gemiddeld of dom voelen): ook dit is een belangrijk gebied voor zelfvertrouwen. De mate waarin men zich slim voelt en/of door anderen gevonden en beoordeeld wordt, geven de persoon (wel of niet) het gevoel activiteiten aan te kunnen.

4) Omgang met Mezelf/met Anderen (groepen): het gevoel dat men heeft ten aanzien van de relatie met zichzelf en/of met één of meer belangrijke andere personen, bepaalt in sterke mate in hoeverre men zelfvertrouwen heeft op het sociale gebied. Verlegenheid, gebrek aan assertiviteit zijn voorbeelden van te weinig zelfvertrouwen. Goed jezelf kunnen zijn en met anderen kunnen omgaan, getuigt van zelfvertrouwen.

5) Afkomst (milieu, streek, ras), Geslacht (man of vrouw), Sociale status (huidige status en milieu), en Levensgeschiedenis (positieve, negatieve gebeurtenissen meegemaakt) bepalen eveneens de mate van of het gebrek aan zelfvertrouwen. Een gebrek aan zelfvertrouwen ontstaat wanneer je denkt dat je - omdat je uit een bepaald milieu komt - bepaalde activiteiten niet kunt. En deze daardoor niet eens probeert. Of omdat je denkt dat het voor jou niet weggelegd is. Een positief verleden geeft ook zelfvertrouwen, wanneer je goede ervaringen hebt met het aangaan van nieuwe uitdagingen.

6) Opleiding, Ervaring en Kennis (of juist een gebrek aan) bepalen de mate van zelfvertrouwen. Ook de mate waarin je denkt dat je over de eerstgenoemden wel of niet beschikt.

7) Persoonlijkheid (karakter, gewoonten): van een persoon geeft wel of geen zelfvertrouwen. Als je bijvoorbeeld van jezelf weet dat je volhardt, dan geeft dat vertrouwen als het bijvoorbeeld tegenzit. Of als je weet dat je geen zaken afmaakt, dan krijg je hierdoor weinig zelfvertrouwen. Ook persoonlijke eigenschappen als jaloezie, pessimisme, faalangst, perfectionisme, twijfelen en uitstellen zijn het gevolg van een gebrek aan zelfvertrouwen.

8) Principes, Normen en waarden, Tradities, Religie: geven zelfvertrouwen, wanneer eerstgenoemden belangrijk voor je zijn.

9) Bezit, Eigendom (ook inkomsten): het hebben van bezit, eigendommen en inkomsten kunnen je het gevoel geven dat je bepaalde prestaties levert of hebt geleverd. Ook het gevoel dat je toekomstige zaken aankunt. Of een gebrek aan zelfvertrouwen, wanneer je het gevoel hebt dat je niet zoveel op materieel gebied hebt gepresteerd, wanneer je jezelf met anderen en/of met je eigen (hoge) idealen vergelijkt.

10) Idealen, Behoeften: zorgen voor zelfvertrouwen of een gebrek aan wanneer deze niet uitkomen.

11) Hobbies, Interessen: geven je zelfvertrouwen dat je dat en dat goed kunt.

12) (Andere) Vaardigheden: zoals bijvoorbeeld op het gebied van een school of studie volgen (academische vaardigheid), motoriek (sport, handvaardigheid), muzikaliteit (actief of passief), creativiteit (nieuwe dingen uitdenken) - geven je een gevoel van zelfvertrouwen of juist het gevoel dat je dat niet zo goed kunt.

Gebieden en concrete activiteiten ...

De voornoemde gebieden zelfvertrouwen komen tot uiting in concrete dagelijkse activiteiten. Daarbij kun je eveneens vaststellen dat bij activiteiten meerdere gebieden van zelfvertrouwen betrokken zijn.
Verder kun je dikwijls zien dat je - bij de concrete activiteiten - op het ene gebied meer zelfvertrouwen en op een ander gebied weinig zelfvertrouwen hebt.

De mate van zelfvertrouwen bij de concrete activiteiten wordt bij jou als persoon min of meer doorgegeven naar je algemene gevoel van zelfvertrouwen. Dit gevoel is ook afhankelijk in hoeverre jij jezelf kent en situaties beoordeelt. Want vaak blijkt - uit bijvoorbeeld de dingen die je doet - dat je op veel gebieden wel over zelfvertrouwen beschikt, terwijl jezelf het gevoel hebt dat je niet overloopt van vertrouwen. Het gebrek aan zelfvertrouwen lijkt dan vreemd genoeg meer in je gevoel aanwezig te zijn, dan het hebben van zelfvertrouwen!

Gebieden zijn leeftijds- en persoonsgebonden ...

De gebieden voor zelfvertrouwen en de daarbij behorende concrete activiteiten zijn leeftijdsgebonden. Bij de onderdelen op deze website: Kinderen, Jongeren, Volwassenen (Ouderen) wordt onder andere bij het gedeelte 'Ontwikkeling van het zelfvertrouwen' verder ingegaan welke gebieden in die leeftijdsperiode belangrijk zijn.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat -onafhankelijk van de leeftijdsperioden - jij en/of anderen ook steeds zullen bepalen welke gebieden voor jou belangrijk zijn!


  Andere begrippen
  Weinig zelfvertrouwen
  De gevolgen
  Mogelijke oorzaken
  Overwinnen crisis
  In het dagelijks leven
  Opvattingen
  Meer zelfvertrouwen
  Zingevingwww.confidence.nl