Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
current item 3. Algemene informatie
Andere begrippen
Weinig zelfvertrouwen
De gevolgen
Mogelijke oorzaken
Overwinnen crisis
In het dagelijks leven
Opvattingen
Gebieden Zelfvertrouwen
-Meer zelfvertrouwen
Zingeving
4. Kinderen
5. Jongeren
6. Volwassenen
Meer zelfvertrouwen 
 

Moeilijk om bekende gevoelens los te laten ...

Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten?

Helaas is daar geen eenvoudig antwoord op te geven, omdat het gebrek aan zelfvertrouwen een hardnekkig en langdurig verschijnsel is, waarmee je ook erg vertrouwd bent. Het loslaten van deze gevoelens is geen gemakkelijke zaak, vooral ook omdat deze negatieve gevoelens je iets opleveren. Bijvoorbeeld van anderen aandacht krijgen of geen dingen hoeven aan te gaan (weinig zelfvertrouwen als alibi en excuus). Het loslaten van deze gevoelens komt vaak pas tot stand, wanneer je er echt genoeg van hebt om steeds maar weer op deze negatieve wijze naar jezelf te kijken. Wanneer je dus de lijdensdruk als tč groot ervaart en de uitkomsten van je gedrag niet meer als belonend ziet. Op die momenten zul je dus ook vaak de hulp inschakelen van anderen, bijvoorbeeld professionele begeleiders. En op zich is dat een prima zaak, want hierdoor ga je in jezelf investeren. Want met uitgaven voor andere zaken (apparatuur, auto, hobby, muziek, studie, vakantie) heb je toch ook niet zoveel moeite?

Voor vragen en/of begeleiding kun je via deze site 'contact' opnemen of via www.confidence.nl

Ondanks dat het niet gemakkelijk is om je eigen zelfvertrouwen op te vijzelen, is er vaak niet eens zoveel nodig om het zelfvertrouwen van anderen te verbeteren. Alleen al door het geven van positieve aandacht, schrijven van een bemoedigende kaart of brief of het uitspreken van (tover)zinnetjes als “Ik weet zeker dat jij dat kunt!” of “Jij beschikt over veel talent!” - kun je iemand op dikwijls cruciale momenten net dat ‘duwtje in de rug geven’, dat iemand nodig heeft.

In dit verband zijn er legio verhalen van personen bekend, bij wie hun zelfvertrouwen is versterkt door positief ingestelde mensen uit hun omgeving, zoals ouders, leraren, buren, vrienden of familie (zie onder andere bij literatuur over beschermende personen of factoren (‘protective factors’) onder andere van Norman. G. Garmezy).
Het zou daarom een goede zaak zijn om - overeenkomstig de standbeelden van de 'Onbekende Soldaat' of de 'Onbekende Vrouw' - eens een (internationaal) standbeeld 'Voor de Onbekende Stimulator" op te richten voor de vele onbekende positief ingestelde mannelijke en vrouwelijke leermeesters en supporters, die geweldig werk verrichten! Namelijk iemand het gevoel geven dat hij of zij de moeite waard is! (Zie ook bij 'Doordenkers' het gedicht 'Ik wil ...').

Op deze site worden bij 'Kinderen', 'Jongeren' en 'Volwassenen’ een aantal suggesties ter verbetering van het zelfvertrouwen gegeven.


  Andere begrippen
  Weinig zelfvertrouwen
  De gevolgen
  Mogelijke oorzaken
  Overwinnen crisis
  In het dagelijks leven
  Opvattingen
  Gebieden Zelfvertrouwen
  Zingevingwww.confidence.nl