Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
current item 3. Algemene informatie
-Andere begrippen
Weinig zelfvertrouwen
De gevolgen
Mogelijke oorzaken
Overwinnen crisis
In het dagelijks leven
Opvattingen
Gebieden Zelfvertrouwen
Meer zelfvertrouwen
Zingeving
4. Kinderen
5. Jongeren
6. Volwassenen
Andere begrippen 
 

Verschillende aspecten van zelf en zelfvertrouwen ...

Andere begrippen, die met zelf(...) en zelfvertrouwen te maken hebben en die men dikwijls in (oudere) literatuur tegen kan komen zijn: (zie ook onder andere van Dale, 2003, bij ‘zelf....’ en psychologische handboeken, zoals bijvoorbeeld Spectrum, 1998):

* minderwaardigheidsgevoel = je voelt je minder dan een andere persoon of (wat ook vaak het geval is) minder dan je eigen hoge (onbereikbare) idealen (dit gevoel is meer van kortdurende aard);

* minderwaardigheidscomplex = je voelt je minderwaardig ten opzichte van anderen of (wat vaak het geval is) minder dan je eigen hoge (onbereikbare) idealen (deze gevoelens zijn meer van langerdurende aard en deze hebben een grotere negatieve invloed op jou als persoon, zoals constante onderschatting of het gevoel van minder-zijn of minder-kunnen dan anderen); ook vaak inferioriteits- of insufficiëntiegevoelens genoemd ((“Ik zie er niet zo goed als anderen!” of “Ik kan minder dan anderen!” of “Ik ben en ik heb minder dan anderen!” of “Dat is niet voor mij weggelegd!”- zijn zinnetjes, die vaak gehanteerd worden);

* zelf = wat aan de persoon eigen is, de kern van de persoonlijkheid;

* zelfaanvaarding = je accepteert jezelf, zoals je bent, inclusief je tekortkomingen en eigenaardigheden;

* zelfactualisatie (ook actualisatie, zelfontplooiing, zelfverwerkelijking genoemd) = het zichzelf ontwikkelen tot op de grenzen van het mogelijke (zie daarvoor ook auteurs als Plato, Aristoteles, Jung, Maslow, Rogers);

* zelfbeeld of zelfconcept = het beeld dat u van uzelf heeft; het verschil tussen het zelfbeeld en het ideale zelf (= het ideaal zoals iemand het liefst zou willen zijn) is een vaak gebruikte indicatie voor iemands zelfwaardering en aanleg voor neuroticisme (zie ook Karen Horney);

* zelfachting of -respect = je hebt achting, eerbied voor jezelf;

* zelfperceptie = mensen komen tot opvattingen over zichzelf door hun eigen gedrag te observeren;

* zelfwaardering = je waardeert jezelf of je vaardigheden op een positieve, neutrale of een negatieve manier.

* zelfzucht = egoïsme, nastreven van eigenbelang, zonder met anderen rekening te houden (egocentrisme = erg op zichzelf gericht zijn).

Keuze voor de term zelfvertrouwen

Op deze website zal hoofdzakelijk het begrip zelfvertrouwen gebruikt worden. Ook omdat deze term in het taalgebruik veel meer gehanteerd wordt. Daarnaast omdat (het gebrek aan) zelfvertrouwen als het eindresultaat van de psychologische afwegingen door de persoon van ‘wie hij is’, ‘wat hij kan’ en ‘wat hij heeft’ beschouwd kan worden. Voor een preciese uitleg van de verschillende verbanden word je verwezen naar de diverse psychologie-handboeken (persoonlijkheidsleer, stromingen in de psychologie enz.) en internet.


  Weinig zelfvertrouwen
  De gevolgen
  Mogelijke oorzaken
  Overwinnen crisis
  In het dagelijks leven
  Opvattingen
  Gebieden Zelfvertrouwen
  Meer zelfvertrouwen
  Zingevingwww.confidence.nl