Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
current item 3. Algemene informatie
Andere begrippen
Weinig zelfvertrouwen
-De gevolgen
Mogelijke oorzaken
Overwinnen crisis
In het dagelijks leven
Opvattingen
Gebieden Zelfvertrouwen
Meer zelfvertrouwen
Zingeving
4. Kinderen
5. Jongeren
6. Volwassenen
De gevolgen 
 

Veel leed op grote schaal ...

Persoonlijke gevolgen ...

Interview met Hanneke Groenteman in De Volkskrant van 25 oktober 2003: Vraag interviewer: “Maar stel je eens dat je 30 kilo afvalt. Wat je daarna ook eet: dat gewicht blijf je houden. Ben je dan gelukkig? Antwoord Hanneke: “Ja”. Vraag interviewer: “Geen maar?” Antwoord Hanneke: ”Nee. Dat zou zo’n invloed hebben op mijn zelfvertrouwen ... Ik denk dat ik alles durf. Als ik mezelf niet meer hoef mee te torsen, zou ik met plezier naar feesten gaan. Ik zou alleen op reis durven. Maar dit is een volkomen sciencefiction-gesprek, natuurlijk.”

De gevolgen hiervan zijn, zoals uit voorgaande tekst al blijkt, erg groot, bijvoorbeeld omdat je:

* erg veel met jezelf bezig bent en dikwijls het gevoel hebt dat je in een 'knoop' zit;
* geen activiteiten aangaat, ook niet die goed voor je eigen ontwikkeling zijn; hierbij wordt dikwijls het volgende excuus gehanteerd: “Dat is onmogelijk!”, “Dat kan ik niet!”; “Dat is niet voor mij weggelegd!” of “Als ik maar ..., dan zou ik ...”.
* niet op banen solliciteert, omdat je denkt die toch niet aan te kunnen;
* mensen niet durft aan te spreken (verlegenheid) en geen relaties aangaat of geen langerdurende relaties kan volhouden;
* teveel voor zekerheid kiest en geen uitdagingen aangaat;
* dingen, steeds weer uitstelt;
* succesvolle zaken bagatelliseert en complimenten niet aanneemt;
* geen noodzakelijke medische/tandheelkundige ingrepen durft aan te gaan of niet durft te reizen of te vliegen;
* andere mensen daardoor ook dikwijls niet vertrouwt (jaloezie, ‘geen touwtjes uit handen durft te geven’);
* anderen, hierdoor vaak ook geen zelfvertrouwen schenkt;
* te weinig voor jezelf opkomt en steeds maar toegeeft;
* wel aan het leven lijdt, maar niet een beter leven leidt.

Deze negatieve gedachtenkracht is erg groot, zelfs zo groot dat je als het ware een leven leeft ‘met de rem erop!’

“De enige grenzen van ons kunnen, zijn die, welke wij onszelf stellen in onze gedachten.” (Victor Pauchet, in LOI, 1944)

Gevolgen voor de omgeving ...

Niet alleen de persoon zelf, die te weinig zelfvertrouwen heeft en negatief over zichzelf denkt, heeft daar veel last van. Ook de sociale omgeving van hem of haar heeft hieronder dikwijls te lijden. Omdat hij of zij de onvrede over zichzelf op de ander 'uitkuurt'. Of omdat de naaste familieleden of vrienden zich dikwijls zo machteloos voelen bij het zien van deze destructieve neigingen. Omdat de persoon hun positieve aanmoedigingen en suggesties niet wilt oppakken. Het probleem lijkt ook zo hardnekkig.

Grote gevolgen voor de samenleving ...

De gevolgen voor de nationale en internationale samenleving zijn erg groot. Enkele gevolgen zijn bijvoorbeeld:

* het spijbelen en het afhaken bij school en studie door grote aantallen leerlingen en studenten;
* het mislukken van veel relaties;
* problemen in werksituaties (overbelasting, conflicten, burn-out, afvloeiing en ontslag);
* criminaliteit en vandalisme (= vormen van overcompensatie);
* discriminatie, rassenhaat en nationalisme;
* het toch tegen beter weten in aangaan door politieke leiders van gevaarlijke, omvangrijke zaken, zoals crisissituaties en oorlogen ( = vorm van overcompensatie).

Bij voornoemde voorbeelden gaat het om veel persoonlijk leed en in een aantal gevallen zelfs om slachtoffers, vele slachtoffers.


  Andere begrippen
  Weinig zelfvertrouwen
  Mogelijke oorzaken
  Overwinnen crisis
  In het dagelijks leven
  Opvattingen
  Gebieden Zelfvertrouwen
  Meer zelfvertrouwen
  Zingevingwww.confidence.nl