Home: ZELFVERTROUWEN.NL
1. Welkom
2. Wat is zelfvertrouwen?
current item 3. Algemene informatie
Andere begrippen
-Weinig zelfvertrouwen
De gevolgen
Mogelijke oorzaken
Overwinnen crisis
In het dagelijks leven
Opvattingen
Gebieden Zelfvertrouwen
Meer zelfvertrouwen
Zingeving
4. Kinderen
5. Jongeren
6. Volwassenen
Weinig zelfvertrouwen 
 

Velen hebben weinig zelfvertrouwen ...

Er zijn over het algemeen maar weinig mensen met veel zelfvertrouwen. De meesten, acht van de tien personen, hebben te weinig zelfvertrouwen en zouden graag meer zeker over zichzelf willen zijn. Bijvoorbeeld over hun uiterlijk of ze zouden over meer kennis en betere vaardigheden willen beschikken. Tevens laten veel mensen hun gebrek aan zelfvertrouwen niet zo zien en leven zij “een leven in stille wanhoop” (Thoreau, in Newman & Berkowitz, 1971). Of zij schamen zich er zo voor, dat ze zich aan allerlei taken en activiteiten proberen te onttrekken (bijvoorbeeld bij analfabetisme, verlegenheid).

Of je ziet dat mensen hun gebrek aan zelfvertrouwen willen verbergen door ‘schijnzeker’ of erg stoer over te komen of door overdrijving van idealen en gedrag (overcompensatie van minderwaardigheidsgevoelens).
Personen, die onzeker van zichzelf zijn, hebben dikwijls een angst voor de eigen persoonlijkheid, voor hun falen en het niet kunnen voldoen aan (de door anderen en vaak door hen zelf opgelegde tè) hoge eisen.

Johnson & Swindley (1996) : “Negatief over jezelf denken is een van de ernstigste problemen van onze samenleving. Een lichamelijke ziekte van deze omvang zou als een epidemie beschouwd worden.
Wat is er dan toch aan de hand met capabele, gezonde mensen, waardoor ze zo kwetsbaar zijn voor onlogische twijfels over hun eigen waarde?”.


Welvaart, welzijn en toch nog gebrek aan zelfvertrouwen ...

Ondanks de vele mogelijkheden om je leven tegenwoordig gestalte te geven, zie je toch dat veel mensen kampen met een groot gebrek aan zelfvertrouwen. Maar misschien is het ook juist door deze toename van ‘alles moet je kunnen doen’ dat velen geconfronteerd worden met dit ontbreken van moed en zelfvertrouwen.

Rollo May (1967) zegt in dit verband dat de tweede helft van de twintigste eeuw gekenmerkt wordt door een gevoel van machteloosheid. De persoon heeft hierbij de vaste overtuiging dat hij als individu toch niets zinvols kan uitrichten wanneer hij met de enorme culturele, sociale en economische problemen geconfronteerd wordt. Deze gevoelens van machteloosheid bestaan tevens uit angst en verlies van traditionele waarden en normen.

Het versterken van het zelfvertrouwen wordt verder in de weg gestaan, doordat men te weinig risico’s in zijn leven durft te nemen en daardoor kiest voor een meer kleurloos bestaan (Ignace Lepp, 1964). Of omdat men zichzelf onvoldoende kent qua mogelijkheden en talenten en zich teveel fixeert op zijn onmogelijkheden.


  Andere begrippen
  De gevolgen
  Mogelijke oorzaken
  Overwinnen crisis
  In het dagelijks leven
  Opvattingen
  Gebieden Zelfvertrouwen
  Meer zelfvertrouwen
  Zingevingwww.confidence.nl